ALUMINIJUMSKA I PVC STOLARIJA

PROZORI

PVC je čvrst, a lagan materijal, pogodan za obrađivanje i može se lako oblikovati. To je dugotrajan, vodootporan i teško zapaljiv materijal, koji je postojan na abraziju, koroziju i hemijsko truljenje. Sa svim ovim osobinama našao je veliku primenu u građevinarstvu i u izradi stolarije. Kvalitet PVC stolarije, pre svega, zavisi od kvaliteta profila, odnosno samog sastava profila od kojih će biti proizvedena. Svaki proizvođač profila ima svoju formulu prema kojoj osnovnim sirovinama dodaje aditive za zadržavanje, kako čvrstoće, tako i elastičnosti profila pri ekstremnim temperaturama. Loša kombinacija dovodi do krivljenja profila i kratkog veka stolarije.

Aluminijum, kao materijal je veoma zastupljen u građevinarstvu i proizvodnji stolarije zato što poseduje čvrstoću, lakoću, antikorozivna svojstva i omogućava izradu najrazličitijih oblika konstrukcija. Postavlja se na prvo mesto kada želimo ostakliti veće površine laganim, a pouzdanim konstrukcijama otpornim na oksidaciju.
Aluminijum, kao metal, dobar je provodnik toplote. Za proizvodnju aluminijumske stolarije koja se postavlja na mestima gde postoje velike temperaturne razlike između prostorije i vazduha spolja koriste se profili sa termo prekidom (termičkim mostom). Termo most je poliamidna traka koja spaja spoljašnji i unutrašnji deo profila i sprečava prenošenje toplote/hladnoće kroz aluminijum i na taj način onemogućava kondeziranje na prozoru pri većim temperaturnim razlikama.
Za stolariju, koja se postavlja na mestima gde nema razlike u temperaturi sa jedne i sa druge strane elementa, koriste se aluminijumski profili bez termičkog mosta (tzv. hladni profili). Oni imaju široku primenu na objektima i u enterijerima gde toplotna izolacija nije od posebne važnosti (kancelarijske pregrade, pregradna vrata, zatvaranje proizvodnih hala itd.) Aluminijumski profili se mogu bojiti u najrazličitije boje plastifikacijom. To je elektrostatički metod nanošenja boje u prahu po RAL ton karti prema izboru investitora i polimerizacija u specijalnim komorama.